حریم خصوصی


دنوپی یک اپلیکیشن تراکنش محور می باشد و جزئیات هر تراکنش را برای حصول اطمینان از کارکرد صحیح و قانونی برنامه برای همیشه نگهداری میشود.
تمام اطلاعات کاربران در دنوپی محفوظ بوده و در اختیار هیچ شخص دیگری قرار داده نخواهد شد مگر با حکم قانونی از مراجع ذیصلاح.
تمام رمز ها و اطلاعات محرمانه کاربران به صورت کاملا امن و رمز شده نگهداری میشود.
اطلاعاتی نظیر شماره موبایل و ایمیل در دنوپی فقط جهت اطلاع رسانی بنا به درخواست کاربر استفاده می گردد و به هیچ عنوان جهت مقاصد تبلیغاتی توسط سایرین استفاده نمیشود.